Concello Ribadavia

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS, PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS PARA OS AGRICULTORES MOZOS E PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS

A Consellería de Medio Rural publica no DOG nº 54 do 16 de marzo de 2018, as axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Estas axudas teñen como finalidade: a) Incrementar a competitividade e o rendemento global …

Leer máis

CONVOCATORIA DE PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación (código do procedemento TR306A). Para adecuar a normativa autonómica á lexislación estatal publícase a Orde da Consellería de Traballo e Benestar, do …

Leer máis

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á FORMACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS OCUPADAS EN SECTORES ESTRATÉXICOS PARA AS EMPRESAS GALEGAS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica no DOG nº 24 do día 2/2/2018 as bases do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas para o ano 2018. A finalidade deste programa de incentivos é mellorar a cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos da economía galega, contribuíndo …

Leer máis

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica no DOG nº 24 do día 2/2/2018 as bases do Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria para o ano 2018. Por medio desta convocatoria as empresas que soliciten participar terán a posibilidade de obter axudas para a contratación e formación por conta allea. Hai dous tipos de axuda compatibles: a) …

Leer máis

SUBVENCIÓNS PARA A DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS COMERCIAIS E ARTESANAIS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica no DOG nº 23 do día 1/2/2018 as subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais para o ano 2018. Beneficiarios/as As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran …

Leer máis

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL E NOVAS FÓRMULAS DE COMERCIALIZACIÓN NO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica no DOG nº 23 do 1/2/2018 as subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal para o ano 2018. Obxecto As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no …

Leer máis

AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica no DOG nº 19 do día 26/01/2018 as axudas para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, na convocatoria para o ano 2018. Programa I: …

Leer máis

AXUDAS Á PROMOCIÓN DE EMPREGO AUTÓNOMO E CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica no DOG nº 19 do día 26/01/2018 as axudas á promoción de emprego autónomo e contratación indefinida de persoas asalariadas, tanto no Programa I como no Programa II, para o ano 2018.   Programa I: axudas á promoción do emprego autónomo Este programa ten por obxecto a concesión dunha axuda económica a aquelas …

Leer máis

AXUDAS PARA OS INVESTIMENTOS PARA A ELABORACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS VITIVINÍCOLAS PARA O ANO 2018

A Consellería do Medio Rural publica no DOG nº 19 do día 26/01/2018 as axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o ano 2018. Poderán ser beneficiarios destas axudas: a) As empresas vitivinícolas que no momento da solicitude produzan ou comercialicen os seus produtos producidos en territorio español, ou que, como consecuencia da execución …

Leer máis

AXUDAS DESTINADAS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS EN ZONAS RURAIS

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) acaba de publicar no DOG nº 18 do 25/01/2018 as axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais para o ano 2018. Poderán ser beneficiarios destas axudas: a) Os titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e …

Leer máis