Actas e Ordenanzas

Bases Bolsa de Traballo

Normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal de postos de traballos no Concello de Ribadavia. BASES BOLSA DE TRABALLO 2019 Compartir

Leer máis