ACTUALIDADE

MAGOSTO E COGUMELOS EN RIBADAVIA

O Concello de Ribadavia convida a todos os seus veciños e veciñas a gozar do Magosto Popular  na Alameda Ribadavia con productos típicos da terra e actuacións musicais. A tradicional festa do magosto, como cada ano lévase a cabo o luns, 11 de novembro, festividade de San Martiño. Con tal motivo,  ás 20:00 horas, celebrárase na Alameda de Ribadavia e …

Leer máis

O CONCELLO DE RIBADAVIA ABRE AS LISTAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO NA CATEGORÍA DE “ AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR”.

As solicitudes presentaranse de conformidade co disposto nas bases no Rexistro Xeral do Concello entre os días 4 e 22 de novembro de 2019      A Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadavia, aprobou as bases que rexerán o proceso de elaboración de listas para a provisión temporal de postos de traballo na categoría de “auxiliares de axuda …

Leer máis

Normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal do posto de traballo de Auxiliar de Axuda no Fogar no Concello de Ribadavia.

Francisco Fernández Castro, secretario do concello de Ribadavia CERTIFICO : Que a xunta de goberno local do concello de Ribadavia na súa sesión de data 14 de outubro   de 2019 acadou o seguinte acordo: A xunta de goberno local, por unanimidade dos seus asistentes, acorda aprobar a Normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a …

Leer máis

O FILME “OLVIDO Y LEÓN” RODARASE EN RIBADAVIA

O FILME “OLVIDO Y LEÓN” RODARASE EN RIBADAVIA ENTRE OS DÍAS 14 DE OUTUBRO E 8 DE NOVEMBRO. A rodaxe da película implicará cortes intermitentes de tráfico en diferentes puntos de Ribadavia. A rodaxe do filme “Olvido y León”, dirixido polo ourensán Xavier Bermúdez, levarase a cabo en Ribadavia entre os días 14 de outubro ao de 8 de novembro. …

Leer máis

EmprendOU 2019/2020

Programa Provincial de Axudas a Emprendedores. Poderán ser persoas beneficiarias das axudas do Programa EmprendOu, aquelas que, a partir do 8 de Xaneiro de 2019, inicien actividades empresariais ou profesionais por conta propia cumprindo cas seguintes características á data de alta. Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu as persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos. Poderán …

Leer máis

REGULAMENTO DA AULA MUNICIPAL DE TEATRO DO CONCELLO DE RIBADAVIA.-

REGULAMENTO DA AULA MUNICIPAL DE TEATRO DO CONCELLO DE RIBADAVIA.-     Artigo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.   A Aula Municipal de Teatro de Ribadavia crease a iniciativa do Concello de Ribadavia como parte dos servizos culturais da localidade, coa finalidade xeral de impulsar e potenciar a formación teatral e artística, así como a capacidade creativa dos nosos veciños, sen …

Leer máis

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Francisco Fernández Castro, secretario do concello de Ribadavia CERTIFICO :   Que a xunta de goberno local do concello de Ribadavia na súa sesión de data 7 de outubro   de 2019  acadou o seguinte acordo: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DE POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA Considerando …

Leer máis

JAÉN ASUME LA PRESIDENCIA DE LA RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA

Hervás ha sido escenario de la 52ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Judería de España, en la que la ciudad de Jaén asume la Presidencia rotatoria de la Red, que ha ostentado la ciudad de Hervás durante los últimos doce meses. “Es un auténtico orgullo para la ciudad de Jaén asumir la presidencia de la Red de Juderías …

Leer máis

Consulta Pública Previa

En exercicio da potestade regulamentaria que corresponde a este concello e co obxecto de aprobar o “ Plan especial de protección e de infraestruturas e dotacións para a implantación de adega e actividades de enoturismo . Lugar de Campo Redondo, Santo  André. Ribadavia” De  conformidade co previsto no artigo 133.1 da  Lei de procedemento administrativo común das  Administracións Públicas , …

Leer máis