ACTUALIDADE

PLAN DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BIOMASA

O Concello de Ribadavia está a levar a cabo a actuación de “ Instalación de equipo de biomasa na sede da Policía Local de Ribadavia” coa financiación do Instituto Enerxético de Galicia, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional , o que se fai público aos efectos previstos no artigo 21.8.b) da Resolución de 26 de decembro de …

Leer máis

AXUDAS DO PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO EN GALICIA PARA O ANO 2018

A Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e da Consellería de Preseidencia, Administracións Públicas e Xustiza, ven de publicar as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia para o ano 2018. Entidades beneficiarias Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa …

Leer máis

BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

A Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadavia acordou aprobar as bases para a concesión de axudas para material escolar do curso 2018/2019. A presentación de solicitudes levarase a cabo no Dpto. de Servizos Sociais do Concello de Ribadavia no prazo que vai do 12 de de setembro ao  5 de outubro de 2018. A. Requisitos – Que os …

Leer máis

PROGRAMA DO BONO PARA AUTÓNOMOS PARA O ANO 2018

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Emprego, Economía e Industris ven de publicar as axudas do “Programa do bono das persoas autónomas para o ano 2018”.   Persoas beneficiarias As persoas traballadoras autónomas que residan e teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na …

Leer máis

PEÓNS FORESTAIS E CAPATAZ FORESTAL

Fanse públicas as listaxes de seleción de 4 peón forestais para a temporada de verán 2018 Pode consultar a acta de selección de un capataz aquí.  Pode consultar a acta de selección de 4 peóns forestais aquí. 

Leer máis

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS

Bando informativo sobre as medidas preventivas contra incendios forestais. Infórmase que segundo a normativa vixente é obriga de todos os cidadáns manter limpas de lixo as parcelas da súa propiedade. Todos os cidadáns deberán manter as súas parcelas libres de maleza e rarear e podar o arbolado. Estes traballos de limpeza deberán levarse a cabo antes do 31 de maio.

Leer máis

AXUDAS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS E MANTEMENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL

Aberto o prazo para a solicitude de axudas relacionadas con entidades deportivas: Subvencións a entidades deportivas para o ano 2018 polo procedemento de concorrencia competitiva: O obxeto das presentes bases e a de subvencionar a entidades que promovan actividades de carácter físico-deportivo orientadas principalmente a promoción do deporte de base, apoiandoas no sostenemento das mesmas, asi como consolidar e promover …

Leer máis

AXUDAS AOS PLANS DE REESTRUTURACIÓN E RECONVERSIÓN DA VIÑA EN GALICIA PARA 2018

A Consellería do Medio Rural publica no DOG nº 73 do 16 de abril de  2018, as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia, na súa convocatoria para o ano 2018. Beneficiarias Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas viticultoras inscritas no Rexistro Vitícola de Galicia (RVG) cuxas viñas se destinen á produción de uva para …

Leer máis

EXPEDIENTE DE HONRA ÁS IRMÁS TOUZA

   A historia di que as irmás Touza, Lola, Amparo e Julia, lideraron en Ribadavia unha rede de solidariedade coas persoas que fuxían do nazismo durante a 2ª Guerra Mundial. Xunto a elas, catro veciños colaboraban na rede de solidariedade e fuxida, José Rocha Freijedo , Javier Minguez Fernandez (O Calavera), taxistas, Ricardo Pérez Parada (O Evangelista), un emigrante retornado …

Leer máis

SUBVENCIÓNS PROGRAMA INSTALACIÓN ASCENSORES E DISPOSITIVOS DE ACCESIBILIDADE EN EDIFICIOS RESIDENCIAIS COLECTIVOS, VIVENDAS DÚPLEX E VIVENDAS UNIFAMILIARES

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda publica no DOG nº 60 do día 26 de marzo de 2018, as subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares. Actuacións subvencionables 1. Será subvencionable a instalación de ascensores, de elevadores, de salvaescaleiras e demais …

Leer máis