ACTUALIDADE

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PROXECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA

De conformidade co previsto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do proxecto de ordenanza reguladora de prestación patrimonial de carácter non tributario para   subministro de auga potable, sumidoiros, verquido …

Leer máis

ADXUDICACION DE POSTOS VACANTES NA PRAZA DE ABASTOS

A xunta de goberno local por unanimidade acorda convocar concurso público para a adxudicación dos postos vacantes da Praza de Abastos que son os números 1,2,3, 7,8,9, 18 e 19 da planta semisótano e números 11 e 12 da planta baixa , según plano adxunto. Pode consultar o prego de cláusulas administrativas aquí.

Leer máis

LISTAS PARA A PROVISIÓN DEFINITIVA DO POSTO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NO ANO 2019

  Publícase o listado de candidatas con aquelas persoas interesadas na cobertura, con carácter definitivo, do posto de traballo de Auxiliar de Axuda no Fogar no ano 2019, da Administración do Concello de Ribadavia, nos que a súa selección se considere de urxente necesidade como consecuencia de baixas laborais das persoas que desempeñen estes postos, mentres non sexan ocupadas polo …

Leer máis

SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA E DO CASCO ANTIGO DE SAN CRISTOVO

Xa está aberta a convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación no área de rehabilitación do casco histórico de Ribadavia e do Casco Antigo de San Cristovo, Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Poden consultar as bases nos seguintes enlaces: Casco histórico de Ribadavia Casco Antigo de San Cristovo Tamén están expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Ribadavia, e …

Leer máis

ELECCIÓN AOS SINDICATOS DE FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL

Comunicado ao Concello, o propósito de celebrar eleccións por CC OO, UGT, CIG e CSIF , en data 08/02/2019 de conformidade co artigo 7.1 do Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 1846/1994, de 9 de setembro, sométese a información pública polo prazo de doce días hábiles, …

Leer máis

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA E SAN CRISTOVO

A Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadavia en sesión de 3 de decembro de 2018 aprobou as bases reguladoras e convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación no área de rehabilitación do casco histórico de Ribadavia e de San Cristovo, Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. As bases quedan expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Ribadavia, e …

Leer máis

PRESENTACIÓN DAS ACTIVIDADES DE NADAL

O Concello de Ribadavia, xunto a EAR (Establecementos Asociados do Ribeiro), presentou na mañá de hoxe no Salón de Plenos do Concello, o programa de nadal. A principal novidade deste ano vai ser o alumeado que contará coa árbore da Praza Maior, a fachada do Castelo, a fachada do Concello, 30 arcadas nas rúas e a iluminación das árbores do …

Leer máis

LISTAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DO POSTO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR NO ANO 2019

Publícase o listado de candidatas con aquelas persoas interesadas na cobertura, con carácter temporal, do posto de traballo de Auxiliar de Axuda no Fogar no ano 2019, da Administración do Concello de Ribadavia, nos que a súa selección se considere de urxente necesidade como consecuencia de baixas laborais das persoas que desempeñen estes postos, mentres non sexan ocupadas polo correspondente …

Leer máis

MELLORA DA ACCESIBILIDADE AO PARQUE DOS XARDINILLOS E BEIRARÚAS DO SEU ENTORNO

O Concello de Ribadavia, acolleuse á subvención para a mellora de accesibilidade nos edificios e espazos de uso público, publicada no DOG do 21 de xullo de 2017 co proxecto denominado “Mellora da accesibilidade ao parque dos Xardinillos e beirarúas do seu entorno”. Unha subvención que conta co cofinanciciamento do programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-2020 e …

Leer máis