Tag Archives: autónomos

AXUDA PARA AMPLIAR A REDUCIÓN DAS COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS

Mediante a presente axuda, da Consellería de Emprego, Economía e Industria da Xunta de Galicia, permitirase que a persoa traballadora por conta propia (autónoma) goce das reducións durante un máximo de 6 meses adicionais aos primeiros 6 meses (nos casos que lles fora concedida), completando así un máximo de 12 meses de redución, tomando como referencia a cotización pola base …

Leer máis

AXUDA PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CREACIÓN DE EMPREGO E INCREMENTO DA ESTABILIDADE LABORAL

Axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia que ten a finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral Entidades beneficiarias As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e …

Leer máis

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL

Axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia que subvenciona proxectos de expansión do sector comercial retallista, tales como a apertura dun novo establecemento comercial ou a apertura de proxectos pilotos pop-up de expansión comercial por un prazo máximo de 2 meses,  por comerciantes retallistas titulares de establecementos comerciais situados na Comunidade Autónoma de Galicia. Persoas beneficiarias …

Leer máis

AXUDAS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT)

O obxectivo desta axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia é impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia mediante a convocatoria do Programa de incentivos ás empresas previamente cualificadas e inscritas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica: a) Subvención á creación directa de emprego estable. b) …

Leer máis

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A INCENTIVAR O EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENÍL

Axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia que ten por obxetivo axudar a financiar aqueles proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira que faciliten a creación do seu propio posto de traballo ás persoas mozas desempregadas que figuren inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil como interesadas en recibir as accións executadas no contexto da …

Leer máis

AXUDA PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO

O programa Emega é unha axuda da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia que comprende as seguintes liñas e axudas complementarias: a) Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais. b) Liña Innova: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación …

Leer máis

AXUDA DO BONO PARA AUTÓNOMOS

Esta axuda destinarase para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional das persoas beneficiarias, mediante pagamento anticipado, de ata 3.000 euros. Esta axuda destinarase a sufragar os gastos nos seguintes servizos: Profesionalización: servizos de mellora da xestión financeira e procura de financiamento, servizos de optimización de procesos de produción e cadea loxística, relanzamento comercial, imaxe e comunicación e …

Leer máis

AXUDAS PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO E PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE ASALARIADOS POR PARTE DOS AUTÓNOMOS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria ven de publicar as axudas para a promoción do emprego autónomo. Consta das seguintes liñas: Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo. O prazo remata o 30 de setembro de 2017. Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.  As solicitudes de axudas polas contratacións …

Leer máis